Tìm kiếm các khóa học quản trị hệ thống server

Chuẩn bị hành trang để quản trị và vận hành những hệ thống máy chủ cho các doanh nghiệp trên internet

Những khóa học phổ biến

Xem thêm

Triển khai hệ thống Cloud với chi phí 0 đồng

(0 review)
0
student
0
15,000,000 ₫
15,000,000 ₫

Cài đặt và quản trị DirectAdmin

(0 review)
0
student
0
2,500,000 ₫
2,500,000 ₫

Đào tạo cài đặt, quản lý và sử dụng WHMCS

(0 review)
0
student
0
8,000,000 ₫
8,000,000 ₫

LPI 1 & 2

(0 review)
0
student
0
4,000,000 ₫
4,000,000 ₫
15
năm kinh nghiệm
5000
máy chủ thực tế
12
học viên / lớp

Đăng ký nhận thông tin khóa học và ưu đãi từ TN Traning